Školní jídelna

Školní jídelna zajišťuje stravu žákům ZŠ, dětem MŠ a zaměstnancům školy.

Provozní řád ŠJ Černčice

Směrnice předškolního a školního stravování, od 1. 9. 2020

Comments are closed.