Žabičky

1.třída

Děti věkově 2 až 4 roky. Jedná se převážně o nové děti. Cílem je pomoci dětem adaptovat se na prostředí školy, podporovat přirozené pozitivní sociální vazby mezi dětmi a mezi dětmi, učitelkami a personálem. Rozvíjet hygienické a sebeobslužné návyky. Učitelka vytváří bezpečné a klidné prostředí, především s hudebními, výtvarnými aktivitami.

Učitelky: Jana Pichová (středoškolské vzdělání učitelství pro mateřské školy)
                Bc. Radka Žižková (vysokoškolské vzdělání učitelství po mateřské školy)

Režim dne

 • 6.30                 otevření mateřské školy
 • 6.30               děti se schází v místnosti 2.třídy Myšky/přízemí/, kde si volně hrají nebo se zapojují do  individuálních nebo skupinových činností
 • 7.30                děti  odcházejí pod dohledem  pedagoga do herny v 1. patře/Žabičky/ a zapojují se do aktivit, cvičení
 • 8.25- 8.45       hygiena, přesnídávka v přízemí v jídelně    
 • 8.45- 9.15       děti odcházejí  pod dohledem pedagoga do třídy/Žabičky/, kde se účastní činností
 • 9.15                 odchod do šatny, hygiena, pitný režim
 • 9.15-11.15      pobyt venku, na zahradě, procházky           
 • 11.15-12.00    hygiena, oběd  pod dohledem pedagoga  odcházejí do ložnice
 • 11.30-11.45  po obědě některé děti odcházejí domů, mš je odemknutá
 • 12.00-13.30    děti společně odpočívají,  nespavé děti vstávají, věnují se volné hře
 • 13,50-14,15    2. skupina- odpolední svačina, hygiena /děti, které déle spí/    
 • 14.15-16,00    děti se zapojují do odpoledních činností ve třídě Myšky/přízemí, volné hry, podle počasí  odcházíme na zahradu,  uklízíme hračky, děti odcházejí domů
 • 16.00             uzamyká se školní zahrada a budova 

Děti mají možnost individuálně odpočívat a vstávat podle své potřeby, nespavci odcházejí na svačinu s 1.skupinou, ostatní děti později. Pokud přijdete pro své dítě hned po 14. hodině může se stát, že budete déle čekat, až se dítě s 2. skupinou v klidu najíst.

ZÁKLADNÍ PLÁN DOPROVODNÝCH AKCÍ na školní rok 2020 – 21

 • září – zeleninový den v mateřské škole, návštěva malého ovčího hospodářství v Černčicích
 • říjen – prohlídka zemědělských strojů u místního farmáře, loutkové divadlo Jiřího Polehni, poklad skřítka Podzimníčka      
 • listopad – Lesohrátky v lese Černčicích, pečení a zdobení perníčků
 • prosinec – nadílka Mikuláše ,čertíka a anděla ve školce  4.12., návštěva u babiček a dědečků s perníkovým dárkem a přáním, posezení u vánočního stromečku společně Myšky a Žabičky 16.12
 • leden – karneval ve školce,  písničky,  hry a tanec, divadlo Štemberk ve školce  21.1.
 • únor – masopust v Černčicích, rodiče„Čteme svým dětem“ v prostorách MŠ
 • březen – vynášení Morany  do řeky Metuje 22.3., holčičí koleda u nás ve školce 19.3., velikonoční mrskut ve školce 31.3., návštěva knihovny v Novém Městě n. M., návštěva knihovny v Černčicích, výtvarná soutěž„VELIKONOČNÍ VAJÍČKO“ 
 • duben – exkurze k hasičům Černčice, návštěva policie, slet čarodějnic a čarodějů  v MŠ
 • květen – „ HRAVÉ ODPOLEDNE“ soutěže,  hry a zábava společně s rodiči a dětmi, přivítáme ve školce rybáře
  SLAVNOSTNÍ ŠERPOVÁNÍ s budoucími školáky spojené s divadlem  25.5.
 • červen – oslava dne dětí, kouzelník Reno, závěrečné loučení s kamarády-grilování brambor a ovocné pohoštění

Během školního roku zajišťujeme pro děti kino, divadlo, hudební vystoupení a další akce dle aktuální nabídky převážně Městského klubu v Novém Městě, agentur nebo Domu dětí a mládeže Stonožky. Tato nabídka je vždy včas oznámena na informativní nástěnce v mateřské škole nejméně 5 dní předem.

 

 

Comments are closed.