Základní škola

Malotřídní ZŠ Černčice je škola, do které chodí ve školním roce 2019/20 43 žáků. Nacházíme se v srdci malebné vesničky nedaleko Nového Města nad Metují. V blízkosti školy je náves s renesanční zvonicí a kostelem. Pyšníme se krásnou velkou zahradou s pergolou (na jaře se dá učit i venku), kde trávíme většinu času hlavně odpoledne při družině. Často chodíme na procházky do přírody, která obklopuje blízké okolí vesnice.

Malotřídní škola umožňuje individuální přístup ke každému dítěti. V našich třídách máme také žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým v letošním školním roce pomáhají 2 pedagogičtí asistenti.

Spojené třídy nás učí toleranci a vzájemné pomoci již od prvního dne první třídy. Důraz klademe nejenom na vzdělání, ale především na slušné chování a ohleduplnost. Všichni se dobře známe a chováme se k sobě hezky. Atmosféra klidu a pohody je všudypřítomná.

5 ročníků bylo rozděleno do dvou tříd. Každá třída je vybavena počítači.  V r. 2012 byly instalovány interaktivní tabule. V prosinci 2013 byla škola kompletně vybavena novými lavicemi, židličkami a nábytkem. Od dubna do července 2014 probíhaly ve škole stavební práce dotované z EU, došlo k výměně oken, kotle a celkovému zateplení budovy. V roce 2016 proběhla rekonstrukce sociálního zařízení. 

Od 1. září 2019 se naše škola stala trojtřídní. Byla vybudována nová třída, kde se v letošním školním roce učí žáci 1. ročníku. Třída je vybavena interaktivní tabulí, ke starším lavicím, které jsme natřeli, přibyly nové židličky.

Žákům nabízíme:

  • Školní vzdělávací program “Okno poznání”
  • Účast v projektech zaměřených na enviromenální výchovu (72 hodin, Ukliďme Česko, Příroda si (ne)poradí, Umění z odpadu)
  • Zapojení do soutěží a olympiád, vyhlašovaných MŠMT, účast na výtvarných i literárních akcích ( Klokánek, Logická olympiáda, Výtvarné soutěže…)
  • Doprovodné akce a projekty (Vánočnínocování ve škole, Masopustní průvod, Pasování žáků 1. ročníku Janem Černčickým na “rytíře krásného slova”, Exkurze do Hvězdárny a planetária Hradec Králové, Exkurze do Prahy, Den Země, Tvořivé dílny na Vánoce, Velikonoce, Kiko a ruka, Jablko roku,…)
  • Plavecký výcvik
  • Lyžařský výcvik
  • Školní družinu
  • Bohatou nabídku mimoškolních aktivit
  • Školní stravování, zapojení do akce “Školní mléko” a “Ovoce do škol”

Comments are closed.