Základní škola

Malotřídní ZŠ Černčice je škola, do které chodí ve školním roce 2023/2024 34 žáků. Nacházíme se v srdci malebné vesničky nedaleko Nového Města nad Metují. V blízkosti školy je náves s renesanční zvonicí a kostelem. Pyšníme se krásnou velkou zahradou s pergolou (na jaře se dá učit i venku), kde trávíme většinu času hlavně odpoledne při družině. Často chodíme na procházky do přírody, která obklopuje blízké okolí vesnice.

Malotřídní škola umožňuje individuální přístup ke každému dítěti. V našich třídách máme také žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními, kterým v letošním školním roce pomáhají 2 pedagogičtí asistenti.

Spojené třídy nás učí toleranci a vzájemné pomoci již od prvního dne první třídy. Důraz klademe nejenom na vzdělání, ale především na slušné chování a ohleduplnost. Všichni se dobře známe a chováme se k sobě hezky. Atmosféra klidu a pohody je všudypřítomná.

5 ročníků bylo rozděleno do dvou tříd. Každá třída je vybavena počítači.  V r. 2012 byly instalovány interaktivní tabule. V prosinci 2013 byla škola kompletně vybavena novými lavicemi, židličkami a nábytkem. Od dubna do července 2014 probíhaly ve škole stavební práce dotované z EU, došlo k výměně oken, kotle a celkovému zateplení budovy. V roce 2016 proběhla rekonstrukce sociálního zařízení. V roce 2018 kvůli velkému počtu dětí v příštím školním roce byly zhotoveny nové botníky, bylo vyměněno lino v hlavní chodbě a do výdejny byla pořízena myčka nádobí.V roce 2019 byly na školní zahradu v rámci projektu instalovány  herní prvky – lanovka, pyramida, sestava se skluzavkou a tři hrazdy. Školní zahrada se stala místem, kde po skončení vyučování  a provozu školní družiny, může veřejnost. Od 1. září 2019 se naše škola stala trojtřídní. Ze školní družiny vznikla třída, kde se učili žáci pouze jednoho ročníku. Třída byla vybavena interaktivní tabulí, ke starším lavicím přibyly nové židličky. V roce 2020 proběhla úprava jídelny a první třídy. Byla vybourána příčka a vznikla tak nová velká třída, ve které probíhá dopolední výuka i odpolední družina. V roce 2021 byl vybudovaný nový septik s biologickým filtrem, do zbývajících dvou tříd byly  zakoupeny nové dataprojektory. V roce 2022 byly natřeny dveře včetně zárubní a na radiátory instalovány regulátory všude tam, kde ještě nebyly.

Žákům nabízíme:

  • Školní vzdělávací program „Okno poznání“
  • Účast v projektech zaměřených na enviromenální výchovu (72 hodin, Ukliďme Česko, Příroda si (ne)poradí, Umění z odpadu)
  • Zapojení do soutěží a olympiád, vyhlašovaných MŠMT, účast na výtvarných i literárních akcích ( Klokánek, Logická olympiáda, Výtvarné soutěže…)
  • Doprovodné akce a projekty (Vánočnínocování ve škole, Masopustní průvod, Pasování žáků 1. ročníku Janem Černčickým na „rytíře krásného slova“, Exkurze do Hvězdárny a planetária Hradec Králové, Exkurze do Prahy, Den Země, Tvořivé dílny na Vánoce, Velikonoce, Kiko a ruka, Jablko roku,…)
  • Plavecký výcvik
  • Lyžařský výcvik
  • Školní družinu
  • Bohatou nabídku mimoškolních aktivit
  • Školní stravování, zapojení do akce „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“

Comments are closed.