Zápis

Zápis pro školní rok 2020/2021

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020

Zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ Černčice, okres Náchod

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy.

Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

  1. zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Přihlášku podáte bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), osobně do školy po telefonické domluvě s ředitelem nebo poštou.

 

  1. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovuji termín od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020. Vzor žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, žádost o odklad, zápisní list najdete na webových stránkách školy ve složce ZÁPIS.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme plánovaná setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část).

 

 

V Černčicích, 24. 3. 2020

                                                                            Mgr. Miroslava Ježková, ředitelka školy

Žádost o přijetí 2020

Zápisní list 2020

Žádost o odklad povinné školní docházky 2020

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2020) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Setkání předškoláků ve škole proběhne v době, kdy škola bude opět otevřená.

Srdečně Vás zveme do naší školy na 3 setkání.

“Z POHÁDKY DO POHÁDKY”

 “POČÍTÁNÍ S MEDVĚDEM”

– “SE ZVÍŘÁTKY”

Prohlédnete si školu, třídy, interaktivní tabuli. Seznámíte se s učiteli a hravou formou proniknete do tajů českého jazyka, prvouky a matematiky. Těšíme se na Vás.

Kritéria pro přijímání do 1.r.

ROZHODNUTÍ o přijetí – seznam

 

Comments are closed.