1.třída

Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Mervartová
e-mail: mervartovakaterina@seznam.cz
mobil: 732912346

Do 1. třídy chodí 3 prvňáčci a 9 druháčků.

 

V letošním školním roce je spojen 1. a 2. ročník. Snažíme se vytvořit klidné prostředí pro individuální rozvoj všech žáků. Do malé třídy se vešlo spoustu pomůcek a interaktivní tabule. Ve třídě se navzájem respektujeme a chováme se k sobě pěkně. Pomáhá nám asistentka pedagoga paní Jitka Katzerová. 

Počet žáků nám umožňuje velkou pestrost výuky. Uspořádání lavic přizpůsobujeme aktuálním činnostem, do výuky jsou vkládány didaktické hry, činnostní učení, skupinové práce a další. 

Klademe velký důraz na vzájemné vztahy, proto je naše třída i škola bezpečným místem pro všechny děti. Ve třídě máme společně vytvořená pravidla, která se snažíme všichni dodržovat.

Rozvrh hodin 1.

Rozvrh hodin 2.

Comments are closed.