Prvouka

Vyučující: Mgr. Kateřina Mervartová, Jana Tichá PhDr.

Výuka PRVOUKY v 1. období uplatňuje prvky environmentální výchovy. Žáci se učí citlivému přístupu k přírodě, lásce k okolní krajině, obci, její minulosti a přítomnosti. Vytváří se první předpoklady k tomu, aby žáci získávali dobrou hodnotovou orientaci v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské společnosti. Učíme se poznávat věci kolem nás tolika smysly, kolika je to možné. Významnou roli při výuce prvouky hrají žákovské pokusy. Máme také k dispozici stereomikroskop, kterým můžeme pozorovat drobné přírodniny a živočichy.

Comments are closed.