Pomáhám, protože chci – 72 hodin úklidových prací

I v letošním školním roce se zapojíme do projektu „72 hodin“ pod názvem „Uklizená školní zahrada“.

Upravíme školní zahradu tak, že posbíráme větve, spadaná jablka využijeme na výrobu štrúdlu, Opravíme ježkoviště a do hmyzího domku nanosíme šišky, větvičky nebo stébla trav. Zryjeme školní záhonky, v arboretu ostříháme přerostlé keře, vyplejeme a zkontrolujeme jmenovky u jednotlivých rostlin.

Na děti čekají krásná trička a malé překvapení.

Kdy: v pátek 16. října od 10 hodin

S sebou: rukavice, starší děti (4., 5. r.)nůžky na stříhání keřů

Přerušení plaveckého výcviku

Dobrý den,

     dle Usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 číslo 995 a 996 o přijetí krizového opatření se zakazuje provoz bazénu s účinností od 9. října 2020 od 00:00 hodin do dne 25. října 2020 do 23:59 hodin. Po dva týdny je tedy přerušen plavecký výcvik. Od pondělí 12. října 2020 se budeme učit podle původního rozvrhu (je napsaný v žákovských knížkách vzadu), budou tělocviky (sportovní činnosti pro 1. stupeň nejsou zakázány). Přineste si, prosím, sportovní oblečení do tělocvičny.

 

Pokračování plaveckého výcviku je otevřené, zatím nikdo nedokáže říct, kdy se bazény znovu otevřou, zda nám dají náhradní termíny nebo vrátí peníze. O řešení Vás budu informovat.

 

                                                                      Mgr. M. Ježková, řed. školy

 

V pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno nebude.

V pátek 25. září ředitelské volno v naší základní škole nebude. Rozhodli jsme se proto, že jsme malý kolektiv žáků, nemocnost dětí je minimální. Přítomnost žáků ve škole každý den je důležitá a zajistit hlídání ze dne na den je pro vás určitě obtížné. Pokud se někdo rozhodne si dítě nechat doma, jeho krátkodobou absenci omluví rodič.

Mgr. M. Ježková, řed. školy

Roušky od 10. 9. 2020

Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci budou od 10. 9. 2020 žáci do budovy školy vstupovat v rouškách, roušku budou mít i na společných chodbách.

Před střídáním žáků v jedné třídě bude řádně vyvětráno, lavice, židle a kliky budou vydezinfikovány. Dezinfekci provede vyučující.