Zájmové činnosti

Pro možnost sociálního učení se děti mohou se souhlasem rodičů účastnit činností ve skupinách. Doplňkové aktivity jsou organizované jak v dopoledních, tak v odpoledních hodinách:

  • Předplavecká výchova je nadstandartní činností, organizovaná Plaveckou školou při plaveckém stadionu v Náchodě. Pedagogický dozor zajišťuje učitelka mš, ve vodě zodpovídá za děti instruktorka Plavecké školy. Činnost je určena pro nejstarší děti.
  • Lyžařský výcvik – je nadstandartní činností, organizovaná Ski areálem Snow Bear v Sedloňově, za děti zodpovídají instruktoři, učitelka je doprovod
  • Barevná pastelka – výtvarné a pracovní činnosti pro děti od 4 let
  • Veselé pískání – hra na flétnu pro děti od 4 let
  • Cvičíme “Se Sokolem do života” – mateřská škola je zapojena do projektu organizace Sokol. Cvičení je určeno pro nejstarší děti, rozvíjíme pohybové schopnosti, spolupráci ve skupině, ohleduplnost, smysl pro čestné jednání. Chodíme každý týdendo místní tělocvičny. K dispozici je školní zahrada, obecní hřiště. 
  • Předškolní příprava – pracujeme s tablety, 3boxem, logopedické chvilky

Součástí organizace prostředí je Adaptační program, který probíhá v letních měsících na zahradě s přítomností rodičů, než děti nastoupí k řádné docházce. Pokračuje po nástupu nových dětí do mateřské školy, součástí je vstupní dotazník a konzultace se zákonným zástupcem.

Řízené činnosti probíhají ve skupinách věkově smíšených i diferencovaných, využíváme komunitní kruh, aktivity nabízíme v koutcích označených piktogramy, po odpočinku se nejstarší děti zapojují do programu Předškolní příprava, který je realizován v herně 1. třídy formou individuálních testů, logopedické chvilky, rodiče mají možnost nahlížení do testů.

Comments are closed.